Cykl koniunkturalny - pojęcie trendu i cyklu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl koniunkturalny - pojęcie trendu i cyklu - strona 1 Cykl koniunkturalny - pojęcie trendu i cyklu - strona 2 Cykl koniunkturalny - pojęcie trendu i cyklu - strona 3

Fragment notatki:

CYKL KONIUNKTURALNY
Pojęcie trendu i cyklu
Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w
długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań.
Cyklem koniunkturalnym (ang. business cycle)nazywany krótkookresowe odchylenia produkcji od jej
trendu.
Fazy cyklu koniunkturalnego:
 Depresja (kryzys) - dolny punkt zwrotny w cyklu koniunkturalnym; ang. slump
 Poprawa (ożywienie); ang. recovery
 Rozkwit - wielkość produkcji przekracza linię trendu; ang. boom
 Recesja - produkcja wzrasta w tempie wolniejszym niż trend bądź nawet spada; ang.
recession
 Dno
Czynniki wpływające na wzrost popytu globalnego:
 W zrost eksportu
 W zrost wydatków państwa
 Obniżenie stopy procentowej
Czynniki wpływające na spadek popytu globalnego:
 Podwyżka podatków
 Spadek popytu na eksport
 Obniżenie się oczekiwanych przez przedsiębiorstwa zysków
Teorie cyklu koniunkturalnego
1. Koncepcja politycznego cyklu koniunkturalnego (ang. political business cycle) zakłada, że
wyborcy mają krótka pamięć i pozostają pod silnym wpływem stanu koniunktury w okresie
bezpośrednio poprzedzającym wybory. Rząd potrafi w krótkim okresie regulować ogólny poziom
popytu za pomocą narzędzi polityki pieniężnej i fiskalnej. Aby zwi ększyć szanse utrzymania się przy
władzy w następnych wyborach, rząd ten na początku stosuje restrykcyjna politykę pieniężną i
fiskalną, doprowadzając tym gospodarkę do kryzysu, a następnie, bezpośrednio przed nowymi
wyborami, wprowadza środki polityki pieniężnej i fiskalnej pobudzające ożywienie gospodarcze.
Ponieważ w trakcie kryzysu narosły w gospodarce rezerwy produkcyjne, możliwy staje się wzrost
produkcji tempie znacznie szybszym od długookresowego trendu. Wyborcy sądzą, że rząd opanował
samoistny kryzys i w związku z tym udzielają mu poparcia na następną kadencję.
2. Model mnożnika-akceletora (znany w języku polskim także pod nazwą zasady przyspieszenia)
zakłada, że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez eksploatację
dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego
poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku produkcyjnego. Dla zwiększenia
zamierzonego poziomu inwestycji konieczny jest przyspieszony wzrost produkcji.
W modelu mnożnika-akceletora cykle mogą występować także wtedy, kiedy nie istnieją żadne
fizyczne ograniczenia skali wahań Cykliczność jest jednak jeszcze bardziej prawdopodobna, gdy


(…)

…. Koncepcja realnego cyklu koniunkturalnego zakłada, że faktyczna produkcja jest zawsze
równa produkcji potencjalnej i że wahaniom cyklicznym podlega właśnie potencjalna wielkość
produkcji. Koncepcja ta, odwołująca się m.in. do kategori i wyborów międzyokresowych,
wyjaśnia zjawisko względnej trwałości cyklicznych zmian koniunktury, lecz nie tłumaczy ich
przyczyn.
8. Pewne wahania potencjalnego poziomu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz