Wykład - cykl koniunkturalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - cykl koniunkturalny - strona 1 Wykład - cykl koniunkturalny - strona 2

Fragment notatki:

31. CYKL KONIUNKTURALNY
Pojęcie trendu i cyklu
Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań.
Cyklem koniunkturalnym (ang. business cycle)nazywany krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu.
Fazy cyklu koniunkturalnego:
Depresja (kryzys) - dolny punkt zwrotny w cyklu koniunkturalnym; ang. slump
Poprawa (ożywienie); ang. recovery
Rozkwit - wielkość produkcji przekracza linię trendu; ang. boom
Recesja - produkcja wzrasta w tempie wolniejszym niż trend bądź nawet spada; ang. recession
Dno
Czynniki wpływające na wzrost popytu globalnego:
Wzrost eksportu
Wzrost wydatków państwa
Obniżenie stopy procentowej
Czynniki wpływające na spadek popytu globalnego:
Podwyżka podatków
Spadek popytu na eksport
Obniżenie się oczekiwanych przez przedsiębiorstwa zysków
Teorie cyklu koniunkturalnego
1. Koncepcja politycznego cyklu koniunkturalnego (ang. political business cycle) zakłada, że wyborcy mają krótka pamięć i pozostają pod silnym wpływem stanu koniunktury w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Rząd potrafi w krótkim okresie regulować ogólny poziom popytu za pomocą narzędzi polityki pieniężnej i fiskalnej. Aby zwiększyć szanse utrzymania się przy władzy w następnych wyborach, rząd ten na początku stosuje restrykcyjna politykę pieniężną i fiskalną, doprowadzając tym gospodarkę do kryzysu, a następnie, bezpośrednio przed nowymi wyborami, wprowadza środki polityki pieniężnej i fiskalnej pobudzające ożywienie gospodarcze. Ponieważ w trakcie kryzysu narosły w gospodarce rezerwy produkcyjne, możliwy staje się wzrost produkcji tempie znacznie szybszym od długookresowego trendu. Wyborcy sądzą, że rząd opanował samoistny kryzys i w związku z tym udzielają mu poparcia na następną kadencję.
2. Model mnożnika-akceletora (znany w języku polskim także pod nazwą zasady przyspieszenia) zakłada, że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez eksploatację dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku produkcyjnego. Dla zwiększenia zamierzonego poziomu inwestycji konieczny jest przyspieszony wzrost produkcji.
W modelu mnożnika-akceletora cykle mogą występować także wtedy, kiedy nie istnieją żadne fizyczne ograniczenia skali wahań Cykliczność jest jednak jeszcze bardziej prawdopodobna, gdy uwzględnimy ograniczenia podażowe i popytowe. Globalna podaż wyznacza w praktyce górny punkt zwrotny, czyli

(…)

… koniunkturalnego zakłada, że faktyczna produkcja jest zawsze równa produkcji potencjalnej i że wahaniom cyklicznym podlega właśnie potencjalna wielkość produkcji. Koncepcja ta, odwołująca się m.in. do kategorii wyborów międzyokresowych, wyjaśnia zjawisko względnej trwałości cyklicznych zmian koniunktury, lecz nie tłumaczy ich przyczyn.
Pewne wahania potencjalnego poziomu produkcji są stwierdzonym faktem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz