Ekonomia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - omówienie  - strona 1 Ekonomia - omówienie  - strona 2 Ekonomia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

TEST 9
1. Wzrost stopy opodatkowania:
a) zwiększa agregatowy popyt,
b) zmniejsza agregatowy popyt,
c) nie wpływa na agregatowy popyt,
d) zwiększa nachylenie krzywej agregatowego popytu.
2. Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa:
a) zwiększa agregatowy popyt,
b) zwiększa poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego,
c) nie wpływa na agregatowy popyt,
d) zmniejsza poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego.
3. Jeśli stopa opodatkowania t = 0,2, a krańcowa skłonność do konsumpcji ksk = 0,75, to mnożnik wydatków rządowych wynosi:
a) 1,
b) 1,5,
c) 2,
d) 2,5.
4. Jeśli stopa opodatkowania t = 0,25, a krańcowa skłonność do konsumpcji ksk = 0,8, to mnożnik podatkowy wynosi:
a) - 1,
b) - 1,5,
c) - 2,
d) - 2,5.
5. Jeśli stopa opodatkowania t = 0, krańcowa skłonność do konsumpcji ksk = 0,65, a krańcowa skłonność do importu to ksk = 0,15 to mnożnik wydatków rządowych wynosi:
a) 1,
b) 2,
c) 3,
d) 4.
6. Mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej bez udziału państwa wynosi, przy danej funkcji oszczędności: S = -100 + 0,4Y, wynosi:
a) 1,
b) 1,5,
c) 2,
d) 2,5.
7. Funkcja konsumpcji ma postać: C = 80 + 0,8Y. Oszczędności będą równe zeru, gdy Y wyniesie:
a) 100,
b) 200,
c) 300,
d) 400.
s 8. Jeżeli I = 30, G = 40, T = 40 i S = 0,15Y, to dochód narodowy zapewniający równowagę wynosi:
a) 100,
b) 200,
c) 300,
d) 400.
9. Jeżeli I = 40, G = 40, T = 40, Ex = 20, Im = 30 i S = 0,15Y, to dochód narodowy zapewniający równowagę wynosi:
a) 100,
b) 200,
c) 300,
d) 400.
10. Dla danej funkcji konsumpcji: C = Ca + ksk(1 - t)Y, gdzie Ca = 20, ksk = 0,75, t = 0,2 i Y = 100, oszczędności kształtują się na poziomie:
a) 0,
b) 20,
c) 25,
d) 75.
11. Wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania:
a) zwiększa konsumpcję,
b) zmniejsza oszczędności,
c) zwiększa dochód narodowy,
d) zmniejsza konsumpcję.
12. Zgodnie z ekstremalnym stanowiskiem neoklasycznym, zmiany agregatowego popytu na towary znajdują wyraz w:


(…)

… faktycznej produkcji,
b) zmianie ogólnego poziomu cen,
c) przesunięciu krzywej agregatowej produkcji,
d) zmianie wysokości płac realnych.
13. Według ekstremalnego stanowiska keynesistowskiego, krzywa agregatowej podaży jest:
a) pionowa, gdy produkcja faktyczna osiąga poziom produkcji potencjalnej,
b) ujemnie nachylona,
c) na całej długości pionowa,
d) na całej długości pozioma.
14. Podejście popytowe…
popytu konsumpcyjnego,
d) wzrostu stopy procentowej.
16. Efektem wzrostu poziomu inwestycji jest:
a) spadek poziomu dochodu narodowego,
b) wzrost poziomu wydatków rządowych,
c) wzrost poziomu oszczędności,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz