Produkcja potencjalna - strona 11

Ekonomia-Test 9

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2520

osiąga poziom produkcji potencjalnej, b) ujemnie nachylona, c) na całej długości pionowa, d) na całej...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogumiła Szopa
 • Makroekonomia
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 6188

narodowego. Produkcja potencjalna - wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka...

Polityka budżetowa- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

w kierunku produkcji potencjalnej restrykcyjny - wycofywanie rzadu np. z programów socjalnych, programów...

PKB - Funkcje państwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1673

długookresowa 2)poziom produkcji rzeczywistej odpowiada poziomowi produkcji potencjalnej (Y=Y*) 3)Płace i ceny...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

. JeŜeli popyt jest mniejszy niŜ produkcja potencjalna w gospodarce powstaje przymusowe bezrobocie 67 1...