Produkcja potencjalna - strona 11

note /search

Ekonomia-Test 9

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2779

osiąga poziom produkcji potencjalnej, b) ujemnie nachylona, c) na całej długości pionowa, d) na całej...

Polityka budżetowa- wykład 8

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

w kierunku produkcji potencjalnej restrykcyjny - wycofywanie rzadu np. z programów socjalnych, programów...

PKB - Funkcje państwa

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1694

długookresowa 2)poziom produkcji rzeczywistej odpowiada poziomowi produkcji potencjalnej (Y=Y*) 3)Płace i ceny...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

. JeŜeli popyt jest mniejszy niŜ produkcja potencjalna w gospodarce powstaje przymusowe bezrobocie 67 1...