Proboszcz - strona 16

Uproszczone formy opodatkowania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1925

ustawa wiąże opłacanie podatku w formie ryczałtu, są funkcje proboszczów, wikariuszy, rektorów...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1939

nauki szkolnej „na świętość ojczyzny zaklinam wszystkich scholastyków, proboszczów, rajców...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 3045

finansowymi KEN, Przepis stwierdzał, że proboszczowie przy pomocy dziedziców powinni własnym kosztem...

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2219

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Uniwersytet Krakowski

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3157

" wpisał się sam król, a po nim kilku najważniejszych dy­gnitarzy, kanoników i proboszczów. Pierwsze grono...

Protestancka reformacja na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

duszpasterstwo prowadzili głównie proboszczowie. Większe ludnościowo parafie posiadały także wikariuszy. b...

Stosunek społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

‐pracownik, ojciec‐dziecko, mąż‐żona, kupujący‐sprzedawca, proboszcz‐parafianin, mi‐nister‐urzędnik, trener...