Prekluzja - strona 3

Strony szczególne w kks

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Państwa Prekluzja ( a nie przedawnienie ) a. a tempore scientiae - 3 miesiące od dnia, w którym powód...

Spółka partnerska - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 742

w postępowaniu gospodarczym (dopuści się prekluzji dowodowej), to jako pierwsza odpowiada spółka, a potem...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. art. 843§3 - system prekluzji...

Prawo wyklad nr 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

(wadliwa rzecz). Prekluzja powoduje wygaśnięcia całkowite prawa, jak termin minie to nic z tym prawem...

Podstawy procesowego prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

). Nie ma ograniczeń co do prekluzji dowodowej. Nie ma przymusu adwokackiego - pracownik może być reprezentowany...

Terminy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

"prekluzja". Reguły obliczania terminu ( Art. 123 ) Są takie same, jak w innych postępowaniach. 1. do biegu...