Prawo wodne - strona 9

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne, b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie...

Przedmioty inne niż rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

norm (prawo wodne) regulujący korzystanie i obrót cieczami i gazami położonymi w złożu naturalnym...

Podział i charakterystyka ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

-scieki opadowe prawo wodne: scieki to: - wody zuzyte, w szczegolnosci bytowe lub gosodarcze -ciekle...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

środowiska: Prawo geologiczne i górnicze - informacja geologiczna Prawo wodne Ustawa o doświadczeniach...

Pozwolenie wodnoprawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

. Postępowanie wodnoprawne zasadniczo regulowane jest kodeksem postępowania admin. Oraz prawem wodnym...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

z prawem wodnym, stronie niezadowolonej z odszkodowania ustalonej w drodze decyzji administracyjnej...

Dyrektywa IPPC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

się także, na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych...