Pozwolenie wodnoprawne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne - wykład - strona 1 Pozwolenie wodnoprawne - wykład - strona 2 Pozwolenie wodnoprawne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pozwolenie wodnoprawne Do korzystania szczególnego w zasadzie niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne. Wyjątki (korzystanie szczególne zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego): Uprawianie żeglugi śródlądowej (w tym holowanie i spław drewna) Wydobywanie materiałów z dnia i roślin w celu utrzymywania wód, szlaków żeglownych i remontem urządzeń wodnych Pilne prace zabezpieczające w okresie powodzi Wykonywanie studni do 30m. Rybackie korzystanie z wód śródlądowych Pobór wody do 5m 3 /dobę Odwadnianie obiektów i odprowadzanie wód z wykopów budowlanych Pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych na cele badań sejsmicznych. Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która: Określa zakres szczególnego korzystania z wody Zezwala na wykonywanie niektórych innych określonych ustawą czynności, które mogą wpływać na stosunki wodne np. (regulacja wód, wykonywanie urządzeń wodnych itd.) niekiedy także na wykonywanie niektórych czynności na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Organy wodnoprawne: Starosta - zasadą Wyjątkowo marszałek województwa, dotyczy to m.in. pozwoleń wodnoprawnych na : Korzystanie z wód bądź wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatację instalacji związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko Wykonywanie urządzeń przeciwpowodziowych Przerzuty wody, wydobywanie kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów z wód powierzchniowych Wykonywanie pewnych czynności na obszarach zagrożenia powodzią Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów Dla pozwoleń wodnoprawnych na terenach zamkniętych właściwy jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zadania starosty i marszałka województwa są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Postępowanie wodnoprawne zasadniczo regulowane jest kodeksem postępowania admin. Oraz prawem wodnym. Postępowanie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Jego istotnym elementem są m.in. : - operat wodnoprawny, - opis zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym - dla przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko-decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( w braku - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) Operat wodnoprawny powinien określać ; ( nie jest wymagane by dokonał go fachowiec) Cel i zakres korzystania z wód ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz