Prawo wekslowe - strona 8

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej , kodeksy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

komisji: 1) prawo wekslowe i czekowe 1924 2) prawo prywatne międzydzielnicowe i międzynarodowe 1926 3...

Instytucje prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

na ogólną skalę cen i kursów wartości dopuszczonych do obrotu na giełdzie (tzw. notowania giełdowe). Prawo...

Zmiany w prawie prywatnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

nowe, jak spółki komandytowe i z o.o. oraz prawo wekslowe. Działalność postglosatorów dokonywana...

Kodeks zobowiązań i handlowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

dołączono przepisy dotyczące prawa wekslowego i czekowego. Kodeks handlowy to „legi specialis” do kodeksu...

Rynek pienieżny 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

. W prawie polskim zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe...

Wykład - Rozliczenia bezgotówkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 476

jest u nas w kraju jest prawo wekslowe/ czekowe. Weksel, papier wartościowy charakteryzujący się tym , że naniesienie...