Prawo spółdzielcze - strona 8

Rodzaje umów o pracę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

z prawa spółdzielczego Bardzo rzadko używana Wybór: Poseł, radny, wojewoda Pracownik pracuje przez swoją...

Bank - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

mogą być osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą - Prawo spółdzielcze...

Prawo handlowe - banki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

spółdzielcze są spółdzielniami. Utworzenie takiego banku następuje w trybie przewidzianym ustawą Prawo...

Prawa związane z nieruchomością - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

września 1982 "prawo spółdzielcze" wraz ze zmianami - Jest zbywalne, dziedziczne, podlega egzekucji...

Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1995

Spółdzielnie Ustawa Prawo Spółdzielcze Fundacje Ustawa o fundacjach (wg niej jest Prawo o Fundacjach...

Wykłady-prawo cywilne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

. Po zakończeniu budowy spółdzielców się wywłaszcza. Lokatorskie prawo spółdzielcze - niezbywalne i niedziedziczne...

Kodeks pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

na podst. spółdzielczej umowy o pracę- zasadniczo odnoszą się do nich przepisy ustawy "prawo spółdzielcze...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

-przedmiotem tej dyscypliny są normy należące do różnych gałęzi prawa 5) Prawo spółdzielcze  prawo...

Ściąga 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

spółdzielczości, w tym i rolniczych spółdzielni produkcyjnych jest ustawa - Prawo Spółdzielcze. Przedmiotem...