Bank - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank - definicja i rodzaje - strona 1 Bank - definicja i rodzaje - strona 2 Bank - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Bank. Bank - osoba prawna zgodnie z przepisami ustaw ( Ustawa Prawo bankowe ), działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Polski. Bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą Polski, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE. ( Instytucja kredytowa - to, co w UE). Rodzaje banków :
Banki centralne
Banki operacyjna
Depozytowo-kredytowe
Uniwersalne
Banki specjalne
Hipoteczne
Inwestycyjne
Kasy oszczędnościowe
Spółdzielczość kredytowa Rodzaje banków według kryteriów :
Kryterium własności ( Np. Bank Gospodarstwa Krajowego ):
Banki państwowe
Banki spółdzielcze
Banki w formie spółek akcyjnych
Kryterium zasięgu terytorialnego:
Banki regionalne
Banki krajowe
Banki zagraniczne
Kryterium wykonywanych czynności bankowych:
Bank centralny
Banki operacyjne
Banki specjalne (hipoteczne i inwestycyjne) Zezwolenia KNF :
Zezwolenie na utworzenie banku
Zezwolenie na rozpoczęcie działalności Założyciele banku : Bank w formie spółki akcyjnej - założycielami mogą być osoby prawne i fizyczne, z tym, że założycieli nie może być mniej niż 3. Bank spółdzielczy - założycielami mogą być osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą - Prawo spółdzielcze. Do utworzenia banku wymagane są :
Fundusze własne dostosowane do rodzaju czynności bankowych - minimum kapitałowe 5 mln euro, w przypadku banków spółdzielczych jeszcze jest 1mln euro.
Pomieszczenia posiadające odpowiednie zabezpieczenie
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe założycieli oraz członków zarządu
Plan działalności banku na okres, co najmniej trzyletni
Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Zezwolenie KNF - na rozpoczęcie przez bank działalności wydawane jest po stwierdzeniu, że bank:
Jest organizacyjnie przygotowany do rozpoczęcia działalności
Posiada wymagany kapitał założycielski
Dysponuje warunkami do przechowywania środków pieniężnych
Spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku Zezwolenia KNF - tracą moc, jeżeli w terminie 1 roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku nie rozpoczął on działalności:
Na utworzenie banku
Na rozpoczęcie działalności Zasady funkcjonowania banków :


(…)

…. kredyty
Wykonywane w interesie klientów lub we własnym
Wykonywane za pomocą rachunku bankowego
Czynności bankowe - I grupa (czynności sensu stricte) - może wykonywać je tylko i wyłącznie bank:
Przyjmowanie wkładów pieniężnych oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
Prowadzenie innych rachunków bankowych
Udzielanie kredytów
Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw
Emitowanie bankowych papierów wartościowych
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
Wydawanie instrumentów pieniądza elektronicznego
Czynności bankowe - II grupa:
Udzielanie pożyczek pieniężnych
Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warianty
Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
Terminowe operacje finansowe
Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
Przechowywanie przedmiotów ni papierów wartościowych
Potwierdzanie i udzielanie poręczeń
Itp. …
Czynności pozabanowe/parabankowe - III grupa: Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych
Obrót papierami wartościowymi
Itp. …
Klasyfikacje operacji bankowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz