Prawo rynków - strona 10

Znaczenie przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

w biznesie niemal zawsze jest efektem trafnego rozpoznania praw rynku, potrzeb klientów i naszych własnych...

Zarządzanie płynnością firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

. W związku z tym, że prawa rynku są twarde, szansę utrzymania się na nim mają jedynie ci wytwórcy...

Problem względnego niedoboru

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1449

społecznej (nie udzielenie wsparcia ubogim, gdyż i tak nędza nie zostanie przezwyciężona) Prawo rynków Saya...

Rodzaje nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1204

z nieruchomości, 3. Warunków, w których realizowane są te procesy 4. Towarem na rynku nieruchomości są prawa...

Podstawowe elementy teorii popytu i podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2142

w których kształtują się stosunki wymienne; hurtownie, giełdy, banki, itd. Regulatorem stosunków wymiany są prawa rynku...

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1785

, gdy- reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny. Zgodnie z tzw. prawem rynków Saya- wzrost produkcji...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1288

przy tym w sferze ekonomicznej zasadę gospodarki mieszanej, którą rządzą prawa rynku, opowiadali się za integracją...

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211

, gdy- reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny. Zgodnie z tzw. prawem rynków Saya- wzrost produkcji...