Znaczenie przedsiębiorczości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie przedsiębiorczości - strona 1 Znaczenie przedsiębiorczości - strona 2 Znaczenie przedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:

I. Znaczenie Przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju.
Doświadczenia zachodnie jednoznacznie dowodzą o tym, że małe przedsiębiorstwa przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a więc i do dobrobytu. Nawet w Polsce, gdzie sektor prywatny jest nadal niedostatecznie rozwinięty, znaczenie drobnej przedsiębiorczości jest zauważalne, a jej udział w tworzeniu dochodu narodowego jest dużo wyższy niż jej udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w kraju.
Globalnie ujmując, drobni przedsiębiorcy działają w podobnych dziedzinach, jak przedsiębiorstwa duże: głównie w produkcji towarowej i usługach. Drobna przedsiębiorczość posiada jednak pewne charakterystyczne cechy, które odróżniają je od dużych. Do tych specyficznych cech należą m. in:
tworzenie nowych miejsc pracy, bowiem drobna to przedsiębiorczość w gospodarkach rynkowych odpowiada za wzrost możliwości zatrudnienia. Procent miejsc pracy przez nią tworzonych jest znacznie wyższy, niż jej odpowiedni udział w zatrudnieniu w gospodarce.
wprowadzenie innowacji - przeprowadzone badania wykazały, że wiele znaczących innowacji i odkryć naukowych zawdzięczamy inwestorom niezależnym i drobnej przedsiębiorczości.
stymulowanie ekonomicznej konkurencji - im więcej konkurentów na danym rynku, tym lepsza jest sytuacja konkurującego przedsiębiorcy, bowiem jednostki kierują się własnym interesem w sposób pożądany z punktu widzenia społeczeństwa. Konkurencja przecież jako regulator, który przetwarza ich egoizm na usługi świadczone swoim klientom.
wsparcie dużych firm - wiele funkcji spełnianych jest bardziej efektywnie przez drobne przedsiębiorstwo, co umożliwia mu współtworzenie sukcesu dużych firm.
produkcja dóbr i usług - prawdą jest to, że efektywność zmienia się wraz z przemysłem, ale badania w krajach wysokorozwiniętych wykazały, że drobne przedsiębiorstwa mają wyższe dochody niż duże.
Powyższe rozważania można więc skonstatować następująco: Drobna przedsiębiorczość najszybciej reaguje na zmiany sytuacji ekonomicznej, wdraża nowe technologie i organizuje nowe miejsca pracy. Tworząc rynek kooperacji pozwala często przetrwać recesję dużym firmom. Odgrywa też znaczącą rolę w stymulowaniu tworzenia przedsiębiorstw w określonych branżach. Wnosi znaczący wzrost wpływów do Skarbu Państwa i budżety lokalnego w postaci podatków, a poprzez zatrudnienie bezrobotnych zmniejsza również wypłaty z funduszu pracy na zasiłki dla nich.
Zwiększając zaś konkurencyjność działa w imieniu i na rzecz klienta.
Również uświadomić sobie trzeba, że w drobnych przedsiębiorstwach pracuje i zarabia klasa średnia, zamożny klient gwarant stabilności systemu rynkowego.
Ponadto ich cechą charakterystyczną jest m. in:


(…)

… przedsiębiorstwo umiejętnie prowadzić należy je najpierw założyć. Dlatego jedną z pierwszych decyzji prywatnego przedsiębiorcy jest wybór formy prawnej przyszłej działalności .
Należy zastanowić się nad etapami formalnoprawnego tworzenia przedsiębiorstwa:
umową (aktem założycielskim),
uwiarygodnieniem umowy (notariat),
rejestracją (NIP),
zgłoszeniem obowiązku podatkowego,
koncesją i pozwoleniem,
numerem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz