Prawo ochrony środowiska - strona 10

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1267

; jest to najbardziej rozległa część prawa administracyjnego, nie jest skodyfikowana; CO? Np. prawo wodne, prawo ochrony...

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Jerzy Piotrowski
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

. Ustawy wprowadzające zapisy RDW: Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...

Hałas i wibracje - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

w akcie prawnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 3. Za hałas w ustawodawstwie...

Źródła wolności budowlanej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

prawa ochrony środowiska. Problematyka ograniczeń prawa wolności budowlanej wymaga analizy...