Prawo magdeburskie

note /search

Mieszczaństwo

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mieszczaństwo, początki, prawo magdeburskie...

Miasta późnośredniowieczne w Polsce

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

w Polsce nową organizację prawną miasta jaką było prawo magdeburskie i prawo lubeckie. Charakteryzowały...

Sąd asesorski i sejmowy - różnice

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 784

oraz w sprawach miast rządzących się prawem magdeburskim lub chełmińskim z władzami państwowymi, szlachtą...

Sądownictwo II RP - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

się prawem magdeburskim lub chełmińskim z władzami państwowymi, szlachtą, instytucjami kościelnymi...

Ustrój sądów miejskich

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

w opracowaniach prawa miejskiego. W 1556 Bartłomiej Groicki wydał „Artykuł prawa magdeburskiego” i 5 książek...