Prawo karne skarbowe notatki - strona 14

Przyczyny odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

o roszczeniach majątkowych ), administracyjnego, finansowego ( prawo karne skarbowe ) przez niezastosowanie...

Pojęcie przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

lub przestępstwo skarbowe wykroczenie określone w przepisach Kodeksu wykroczeń karna bezprawność czynu...

Wyklad 2 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

skarbowy. c)Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń -Prawo karne wykonawcze - mamy orzeczoną karę którą...

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2072

dwa rodzaje sankcji, sankcje podatkowe i karno - skarbowe. Odpowiedzialność osobista dłużnika podatkowego...

Kontrola skarbowa - organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 1. Organami kontroli skarbowej są: 1) minister właściwy...

Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

. 129 k.k.s.. Ma ono zastosowanie wyłącznie w postępowaniu karnym skarbowym. Jest to instytucja...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

realizacji tej działalności, jak umowy, weksle, czeki, akcje, obligacje, itp. Prawo karne - jest zbiorem norm...