Podstawowe zakresy zarządzania kontrolą skarbową - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zakresy zarządzania kontrolą skarbową - wykład - strona 1 Podstawowe zakresy zarządzania kontrolą skarbową - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 1 18.02.2010 r.
Literatura:
D. Zalewski, A. Melezini - „Kontrola podatkowa przedsiębiorstw” 2010
A. Matysiak - „Kontrola podatkowa i skarbowa w przedsiębiorstwie”
D. Malinowski, E. Szot - „Postępowanie przed organami skarbowymi” 2007
M. Mimisz - „Kontrola podatkowa - geneza, procedury”
„W przeciwieństwie do firmy STIHL, ten przedmiot jest tylko dla profesjonalistów” - Złote Myśli dr Krzysztofa Gałuszki
Kontrola skarbowa - wyznaczenie wzorca, a następnie porównanie stanu rzeczywistego z wymaganym wzorcem. Kolejnym krokiem jest ustalenie przyczyn wyniku tego porównania.
Muszą być podatki, by w ogóle był sens mówić o kontroli. Ważna jest ustawa o podatkach, ale nie wystarczy je mieć, aby przeprowadzić kontrolę. Ustalamy sposób stosowania przepisów przeprowadzenia kontroli.
ORZECZNICTWO: wyroki sądów administracyjnych wojewódzkich w zakresie spraw podatkowych.
Pomimo, że w Polsce nie ma prawa precedensowego, to ułatwia sprawę. Może dojść do sytuacji, że będą dwa określenia sądów w podobnej sytuacji.
Jak zaplanować kontrolę podatkową:
ustalenie wzorca jak powinno być
jak powinna być udokumentowana wg prawa
jak powinien być prawidłowo wyliczony podatek
Nie ma kontroli podatkowej w oderwaniu od prawa podatkowego i jego stosowania w praktyce. To ma określone konsekwencje.
Nie można wysłać kontrolerów na kontrolę w ogóle!
Planowanie - ustalenie wzorca (co będziemy badać, jak ma być udokumentowane, jak obliczyć podatek i uiścić)
Wykonanie - ustalenie różnić pomiędzy stanem rzeczywistym a wzorcem
Sprawdzenie
Podstawowe zakresy zarządzania kontrolą skarbową:
a) różnice pomiędzy kontrolą a czynnościami sprawdzającymi
b) ograniczony zakres czynności sprawdzających co do swojej podstawy, wykonywana w siedzibie organu podatkowego.
c) w ramach czynności sprawdzających, można przeprowadzić część czynności w siedzibie podatnika - czy zadeklarowany stan jest stanem rzeczywistym
czynności sprawdzające (art. 272 - 280 OP)
kontrola podatkowa (art. 281 - 292 OP) Zebrane dowody muszą dowodzić w procesie postępowania karnego, kontrolnego. Rygor danego dowodu musi się obronić przed sądem. Sprawami zajmują się całkiem inni pracownicy. Specjalną grupę tworzy się w Izbie Skarbowej.
Druczek imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Pouczenie → obowiązki i upoważnienia kontrolowanego i kontrolującego.
EGZAMIN: Wymienić cele, zagrożenia, które mogą być związane z obszarem, dlaczego należy kontrolować.

(…)

….
Kontrola podatkowa jest typem kontroli państwowej - trzeba wręczyć kontrolowanemu pismo o zamierzeniu przeprowadzenia kontroli. Osoba kontrolera → nie tylko przydatna jest wiedza teoretyczna i praktyczna, ale też zbiór pewnych cech charakteru. Musi umieć wyobrazić siebie jako przedsiębiorcę lub podatnika (jak mógłby kontrolować), potencjalne przestępstwo podatkowe.
Akty prawne:
ordynacja
ustawa o kontroli skarbowej
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (rozdział 7)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz