Prawo karne materialne - strona 13

Niemcy-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Sczaniecki
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1400

poszczególnych praw terytorialnych XVIw- wprowadzenie Caroliny- postęp w dziedzinie prawa karnego materialnego...

Źródła prawa karnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

zasięg obowiązywania, ale duże oddziaływanie. Josephina z 1787 r. - (Józef II, Austria) tylko prawo karne...

Prawo Uni - omówienie

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

karne materialne- reguluje te stosunki prawne, które powstały w związku z popełnieniem czynów...

Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo bankowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3311

. Przede wszystkim przepisy prawa karnego procesowego, obok przepisy prawa karnego materialnego. Dodano dno niej klauzulę...

Kodyfikacje- prawo karne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Adam Redzik
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

w dziedzinie prawa karnego materialnego. Głównie postulaty dotyczyły procesu karnego, ale i prawa materialnego...

Podstawy prawa w turystyce

  • Politechnika Opolska
  • dr Daniel Puciato
  • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3080

i system kar za przestępstwa. Jest to tak zwane prawo karne materialne, które należy odróżnić od prawa...

Postępowanie karne cz.1

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
  • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1995

prawne- są unormowane i wynikają z prawa karnego materialnego, swój skutek pierwotny wywołują...