Prawo kanoniczne - strona 4

Program kodyfikacji prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

postępowania w konkretnej sprawie Kodyfikacja prawa kanonicznego. Powody kodyfikacji prawa kanonicznego...

Program kodyfikacji prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

postępowania w konkretnej sprawie Kodyfikacja prawa kanonicznego. Powody kodyfikacji prawa kanonicznego...

Znaczenie prawa dla rozwoju nauki - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

, w której nauczano prawa rzymskiego oraz prawa kanonicznego, podówczas dwóch uniwersalistycznych i dominujących...

Osobowość prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

przepisów prawa kanonicznego. Władze kościelne, stosowały powiadomienia kompetentnych organów państwowych...

Teologia pastoralna - wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

: katechetyka, chrześcijańska pobożność, homiletyka, zagadnienie prawa kanonicznego   ad 2. wg siedmiu...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

cywilnym, ponieważ wywodzi się z regulacji prawa kościelnego. W kościele katolickim jest przedmiotem prawa...