Program kodyfikacji prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program kodyfikacji prawa-opracowanie - strona 1 Program kodyfikacji prawa-opracowanie - strona 2 Program kodyfikacji prawa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROGRAM KODYFIKACJI PRAWA
Ruch kodyfikacyjny czasów Oświecenia. Atmosfera krytyki zastanych urządzeń, kultu tradycji i dawnych autorytetów, afirmacja rozumu i praw natury → przekonanie, że mądre, racjonalne działania prawodawców mogą przebudować świat = „światopogląd prawniczy".
Jeremiasz Bentham - twórca terminu „kodyfikacja" → program reform oparty na idei skodyfikowania obowiązujących norm w jeden zbiór (a complete body of law) oraz wskazówki dot. techniki kodeksowej.
Idea kodyfikacja nie była nowa. Nowa w niej była idea całkowicie nowego, oderwanego od spuścizny „wieków ciemności" porządku prawnego, zbudowanego od podstaw.
Ideologiczne podstawy kodyfikacji — prawo natury. różne warunki powstawania kodeksów, ale we wszystkich są odwołania do prawa natury.
kult wiedzy ścisłej przenoszony były na grunt badań nad społeczeństwem. Krytyka zastanych urządzeń ze względu na ich niezgodność z prawem natury (np. wszyscy ludzie wolni) → egalitaryzm i liberalizm (prawo prywatne) oraz humanitaryzm i bezpieczeństwo prawne jednostki (prawo karne)
Hugon Grocjusz - uważany za twórcę szkoły nowożytnego prawa natury; w swoim dziele stworzył katalog stałych i niezmiennych prawideł w społeczeństwie: obowiązek do­trzymywania umów, obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, nienaruszalność własności jednostki, uznanie, że pewne czyny muszą być ukarane oraz tezę, że z tych prawideł można wydedukować elementy budowy prawa.
2 etapy rozwoju prawa natury:
etap absolutnego prawa natury - oderwana od praktyki filozofia, budowano z praw naturalnych zamknięty, absolutny i uniwersalistyczny metodą nauk ścisłych system prawa - powstają utopijne kodeksy prawnonaturalne, np. Morelly'ego Kodeks natury, czyli prawdziwy duch jej praw (zbiory reguł postępowania, a nie prawa)
etap względnego prawa natury - postulat przenikania prawa natury do ustawodawstw krajowych, jako czynnik przebudowujący systemy prawne („nadbudowa” prawa pozytywnego). Prawo natury jako czynnik umożliwiający ocenę prawa pod kątem etyki, rozumu, sprawiedliwości → powszechne przekonanie o konieczności podporządkowania prawa prawu natury (czasem o deklaratoryjnym charakterze)
Prawo natury stało się prawem świeckim - oderwanym od prawa boskiego → wyrazem tego stała się idea laickiej formy małżeństwa.
Założenia programu kodyfikacji prawa. Nowy - stworzenie całkowicie nowych praw → w praktyce nierealne.
Jednolity - zerwanie z feudalnym partykularyzmem → idea sprawiedliwości jednostki lub idea integracji politycznej.
Wyłączne obowiązywanie kodeksu - uchylenie wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa

(…)

… sprawiedliwości jednostki lub idea integracji politycznej.
Wyłączne obowiązywanie kodeksu - uchylenie wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa.
Prawo pewne - idea bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nadużyciami
Kodeks zupełny - pod względem zawartości, bez luk - przez Jeremy Benthama uznawana z najważniejszą. Szczególne znaczenie w przypadku prawa karnego (zasada nullum crimen sine lege
…. filozofa W.G. Leibniza.
nosicielami tej idei stały się poszczególne władztwa terytorialne, jak Bawaria, Prusy, Austria. Bawaria
1715 r. - Codex Iuris Bavarici Criminalis, 1753 - procedury sądowej, 1756 - Codex Maximilianeus Bavarici Civilis → idea zebrania praw i wyjaśnienia rozbieżności, a nie ich reformy (choć miały pewne nowoczesne cechy - próba operowania językiem jasnym, odstępowanie od kazuistyki
…, powołanie komisji
Za Katarzyny II - powołanie komisji stanowej (deputatów 564) →cel: zdobycie popularności przez Katarzynę II w kraju i opinii postępowej władczyni za granicą. → „Instrukcja” Katarzyny dla deputatów - oparta na dziełach filozofów, idei humanitaryzmu → przetłumaczona na kilka języków i rozpowszechniana poza granicami Rosji. Po 2 latach odroczenie prac komisji (nie zwołana potem)
za Pawła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz