Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 64

System emerytalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

emerytalnych z dnia 28.08.1997r. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...

Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

ubezpieczeń społecznych. Na jego mocy wszyscy pracownicy objęci są systemem ubezpieczeń społecznych. Istotą...

Europeistyka - funkcje państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europeistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

jest to całokształt działalności państwa w sferze stosunków społeczno-gospodarczych. Zasadza się ona na oddziaływania...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

, religijnych i takich, które tworzą organizacje społeczne czy gospodarcze. Między tymi systemami istnieje...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

UBEZPIECZENIOWE dwa rodzaje ubezpieczeń: społeczne i gospodarcze; cechy specyficzne ubezpieczeń społecznych...

Kontrola wewnątrzadministracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2940

społecznych - wykonuje kontrole z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kontrola ZUS może obejmować: - zgłaszanie...