Europeistyka - funkcje państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europeistyka - funkcje państwa - strona 1 Europeistyka - funkcje państwa - strona 2 Europeistyka - funkcje państwa - strona 3

Fragment notatki:


Funkcje państwa Państwo jest wspólnotą polityczna rozwiajającą różnorodną działalność wewnątrz i na zewnątrz tej wspólnoty. Działalność ta związana jest z realizacja celów państwa i potrzeb egzystencjalnych członków wspólnoty politycznej. Różnorodne koncepcje dotyczące funkcji państwa obracają się wokół 2 biegunów: koncepcji solidarystycznej w której funkcje państwa wynikają ze zdefiniowania istoty państwa, jego naturalnego przeznaczenia. Współcześnie najbardziej rozpowszechnione ujęcie opiera się przeciwstawieniu egoistycznych zazwyczaj celów i motywów dziłalności jednotki i grup harmonizującemu dziłaniu państwa. Rolą państwa jest pośredniczenie w tych sporach, znajdowanie rozwiązań kompromisowych oraz zaprezentowanie interesów wspólnoty: dobro wspólne, które choć istnieje realnie, znika często z pola widzenia poszczególnych jednostek i grup koncepcji marksistowskiej, która zakłada, iż stronniczość działania państwa jest w społeczeństwie o klasach antagonistycznych regułą, jest jej właściwym, naturalnym przeznaczeniem, działania na rzecz dobra wspólnego zjawiskiem wtórnym. W społeczeństwach rozwarstwionych na grupy społeczne o przeciwnych interesach nie istnieje zjawisko dobra ogółu. Grupy społ. mają różne przeciwstawne interesy. Państwo nie może realizować przeciwstawnych interesów. Daje zawsze pierwszeństwo jednym interesom. Pomiędzy przeciwstawnymi interesami nie może dojść do kompromisu. Każde rozwiązanie jest ostatecznie zwycięstwem jednego interesu nad innym. Definicję funkcji państwa według: - S. Ehrifcha „podstawowe kierunki działalności państwa", „Organizacja państwowa rozwija w wielu dziedzinach różnorodną działalność, którą można uogólnić grupując ją według podstawowych kierunków. Tak potraktowaną działalność organizacji państwowej nazywamy funkcjami państwa". - A. Łopatki : Funkcje państwa to po prostu pewne kierunki jego działalności. Funkcje to, innymi słowy, rodzaje aktywności państwa podejmowane w określonej dziedzinie życia publicznego. Wyodrębnienie tych dziedzin jest podstawą wyodrębnienia funkcji państwa. „Całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego nazywany jest funkcją państwa." Wyróżniamy 5 podstawowych funkcji państwa: 1. Funkcja wewnętrzna 2. Funkcja gospodarczo-organizatorska 3. Funkcja socjalna 4. FunKcja kulturalno-wychowawcza 5. Funkcja zewnętrzna Funkcja wewnętrzna Funkcja wewnętrzna państwa jest to całokształt działalności państwa w wew. Sferze stosunków społecznych. Polega ona na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochronie mienia i zdrowia obywateli, zabezpieczeniu występującego systemu własności.

(…)

… zewnętrzna
Funkcja zewnętrzna państwa jest to całokształt działalności państwa w stosunkach z innymi państwami oraz organizacjami i wspólnotami międzynarodowymi. Sprowadzą się ona do zapewnienia bezpieczeństwa państwa na zewnątrz, rozwijania stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami, oraz przepływu informacji i kontaktów osobowych.
Zapewnieni bezpieczeństwa państwa na zew…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz