Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 47

Skrypt obszerny(2) - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

systemie ich roli w rozwoju gospodarczym systemie społecznym, gwarantująca rolnikom indywidualnym prawo...

Opis stanowiska pracy

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Mrozowicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5691

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

terytorialny, instytucje ubezpieczeń społecznych, związki wyznaniowe. Zasoby te umożliwiają związkom...

Wriant porównawczy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2506

, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne (np. od pracowników...