Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 15

Wykłady

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

pieniężne o charakterze redystrybucyjnym takie jak: podatki, opłaty, składki na ubezpieczenie majątku...

Wykład - Własność komunalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

publicznych, w których mieszczą się podatki, opłaty, cła. Publiczne prawo bankowe. Prawo dewizowe. Podstawy...

Dochody publiczne-budzet,dlug

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

, zasilanie finansowe władz publicznych Podatek - jest świadczeniem pieniężnym na rzecz związku...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

publicznej, ¨ Podatków i opłat - łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawców...

Dochody gmin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

roku oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Źródła dochodów własnych (art. 4 ustawy o dochodach...