Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa. - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.
Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.
1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty
2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.
Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu w związku z przewozem i wywozem towarów do kraju albo z kraju. Pobieranie ceł ma dwa zadania: fiskalne i ochronne. Fiskalne polega na dostarczeniu budżetowi określonych kwot środków pieniężnych. Natomiast ochronne wynikają z określonej polityki państwa, które zabezpiecza je przed niepożądanym wywozem, czy wwozem towarów. Podstawę ustalenia poziomu opłaty celnej są stawki celne. Stawki celne mają dwojakiego rodzaju postać:
- od wartości ® ustala się % wartości faktury
- od jednostki miary ® np. kilogramy, sztuki.
Opłaty - są to świadczenia przymusowe i odpłatne pobierane przez państwo za czynności urzędowe i usługi jednostek państwowych. Opłaty różnią się tym od podatków że są odpłatne. Opłaty dzielą się na:
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki państwowe, są to gł. świadczenia komunalne
- opłaty za czynności urzędowe np.: sądowe.
Pożyczki zagraniczne - są udzielane przez urzędy obcych państw lub banki tych państw na podstawie odpowiednich porozumień. Te ostatnie mogą być poręczone przez sądy co zobowiązuje je w przypadku kiedy będą nie uregulowane zobowiązanie do spłaty ze środków państwowych. Większość pożyczek zagranicznych jest oprocentowana.
Pożyczki wewnętrzne - są to zaciągane przez państwo u osób fizycznych lub prawnych. Pożyczki wew. najczęściej powstają w drodze emisji obligacji lub bonów skarbowych. Przy czym obligacje to są pożyczki długoterminowe, a bony krótkoterminowe. Pożyczki te mogą być:
- oprocentowane; - premiowane lub oprocentowane częściowo i premiowane częściowo.
W stosunku do pożyczek można zastosować:
- konsolidację, tj. połączenie w jedną, zobowiązanie z różnych pożyczek z reguły towarzyszy temu postępowaniu zamiana w druki umowy.
- konwersja, która polega tylko na zmianie warunków.
Lokaty budżetowe - są to środki umieszczone w budżecie na zasadach dobrowolnych lub przymusowych różnych instytucji finansowych. Wkłady te są bezterminowe i tym różnią się od pożyczek, że mogą być wycofane w przypadku wystąpienia konieczności związanej z określonymi potrzebami w instytucji lokującej.
Dochodami w niniejszym znaczeniu są także dochody z gier liczbowych. loterii państwowych, kar i grzywien, itp.
Podatek - jest to pieniężne świadczenie przymusowe i nieodpłatne, bez zwrotne i ogólnie pobierane na podstawie przepisów prawa, przez państwo bądź związki publicznoprawne. Ogół podatków obowiązujących w danym państwie stanowi system podatkowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz