Wykład - pojęcie budżetu państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie budżetu państwa - strona 1 Wykład - pojęcie budżetu państwa - strona 2 Wykład - pojęcie budżetu państwa - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE BUDŻETU PAŃSTWA
Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to po prostu roczny plan gromadzenia dochodów i realizacji wydatków przez państwo w związku z wykonywaniem jego funkcji. Budżet w Polsce jest ustalany przez Sejm i Senat w formie ustawy, która podpisuje prezydent. Ustawa budżetowa upoważnia rząd do pobierania dochodów w określonych formach i określonej wysokości oraz do wydatkowania nagromadzonych zasobów na określone cele i w określonych kwotach. Funkcje budżetu państwa: · Fiskalna- gromadzenie dochodów pochodzących głównie z podatków, które umożliwiają utrzymywanie aparatu państwowego i realizację określonych zadań · Redystrybucyjna- zmniejszenie nadmiernych różnic w wysokości dochodów różnych grup społecznych i tworzenie warunków bezpieczeństwa socjalnego dla grup najuboższych · Stymulacyjna- oddziaływanie dochodów i wydatków budżetów państwa na życie gospodarcze i społeczne. Budżet zatem odzwierciedla cele i założenia polityki gospodarczej państwa w danym okresie i jest głównym narzędziem ich realizacji. Jako centralna pula środków finansowych jest instrumentem wtórnego podziału produktu krajowego i zasadniczą przesłanką interwencjonizmu państwowego w gospodarkę. Na dochody budżetu państwa składają się dochody krajowe i zagraniczne. Dochody krajowe obejmują dochody podatkowe, niepodatkowe (np. dywidendy, wpływy z cła) i dochody z prywatyzacji. Dochody zagraniczne stanowią odsetki od kredytów udzielonych przez Polskę. Źródła dochodów budżetowych są określane w ustawie budżetowej na każdy rok. Zasadniczym źródłem dochodów państwa, a zarazem najbardziej powszechną formą daniny publicznej jest podatek. Podatek to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotne, nieodpłatne, pobierane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny) na podstawie obowiązujących norm prawnych. Po reformie systemu podatkowego, zapoczątkowanej w 1992 roku głównym źródłem dochodów budżetu są podatki pośrednie, w tym podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy oraz podatek dochodowy. Najważniejszym spośród niepodatkowych źródeł dochodów budżetu jest cło, czyli opłata pobierana przez państwo w związku z obrotem towarowym dokonanym przez jego granice. Rozróżniamy cło przywozowe, czyli importowe (taryfa celna importowa) i wywozowe, czyli eksportowe ( taryfa celna eksportowa). Cło pełni dwie funkcje: - fiskalną, stanowi źródło środków pieniężnych dla Skarbu Państwa - ochronną, chroni rodzimą gospodarkę przed konkurencją zagraniczną. Wydatki budżetu państwa, z punktu widzenia przeznaczenia, dzielimy na związane z: - tradycyjnymi funkcjami państwa: obrona, administracja, wymiar sprawiedliwości ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz