Budżet państwa - Wydatki i dochody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - Wydatki i dochody - strona 1 Budżet państwa - Wydatki i dochody - strona 2

Fragment notatki:

Budżet państwa
Budżet – scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w
związku z funkcjami państwa; budżet państwa odzwierciedla założenia i cele polityki
gospodarczej państwa w danym okresie oraz jest głównym narzędziem ich realizacji.
Jako centralna pula środków finansowych, będących do dyspozycji państwa, budżet jest
instrumentem wtórnego podziału produktu krajowego.
Jest on przede wszystkim zasobem środków służącym do pokrycia kosztów funkcjonowania
aparatu administracji państwa i sprawowania wszystkich jego funkcji polityczno-społecznych
oraz gospodarczych.
Budżet jest instrumentem sterowania przez rząd procesami gospodarczymi pod kątem
nadrzędnych celów ogólnospołecznych i gospodarczych: wysokiego poziomu zatrudnienia i
wzrostu gospodarczego.
Funkcje
budżetu
państwa
(ekonomiczne
- redystrybucyjna lub rozdzielcza (dochodów),
- stabilizacyjna (wyrównawcza lub kompensacyjna),
- alokacyjna (dóbr publicznych),
- fiskalna,
- ustrojowa,
- demokratyczna,
- kontrolna,
- bodźcowa,
- planowania,
- prawna,
- kredytowa,
- administracyjna,
- koordynacyjna.
Dochody budżetu państwa
1. Dochody podatkowe
1.1. Podatki pośrednie
- podatek od towarów i usług
- podatek akcyzowy
- podatek od gier
i
polityczne):
1.2. Podatki bezpośrednie
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
2. Dochody niepodatkowe
2.1. Dywidendy
2.2. Wpłaty z zysku NBP
2.3. Cło
2.4. Dochody jednostek budżetowych
2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe
2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
3. Dochody zagraniczne
4. Rekompensata budżetowa z UE
Wydatki budżetu państwa
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe
1.wydatki zdeterminowane
2.wydatki elastyczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz