Prawo finansowe i gospodarcze - strona 407

Swoiste źródła prawa

 • Politechnika Śląska
 • mgr Tomasz Musialik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2905

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski B” - akty prawne, np. sprawozdania finansowe...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2947

Wykład 1 22.02.2008 Pojęcie prawa Przy próbie skonceptualizowania pojęcia prawa najwięcej...

Zadania gminy, powiatu, województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

domniemaniem prawa gminy do decydowania o swoich sprawach (art. 6 USG - ustawa o samorządzie gminnym...