Prace naukowo-badawcze - wykład, 6 sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prace naukowo-badawcze - wykład, 6 sem - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 8 Prace naukowo - badawcze (od XIX wieku):
• Oparcie na dorobku teoretycznym ekonomii, socjologii, historii
• Niesprecyzowany zakres nowej dyscypliny i trudności z wyodrębnieniem metod
• Większe znaczenie w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień, niż w budowie odrębnej teorii
• Nastawienie na aktualną tematykę (charakter użytkowy)
Niemiecka nauka społeczna:
 Pojęcie polityka socjalna po raz pierwszy wprowadził do dyskusji W.H. Riehl ok 1854 r. Na trwałe ugruntował się w 1872 roku (założenie Związku Polityki Socjalnej - grupa historyków i ekonomistów, która podjęła prace nad opisem rzeczywistości, dostrzegając związek pomiędzy sytuacją ekonomiczną kraju a kwestią socjalną - poszukując reformy socjalnej w oparciu o naukę)
 Gustav Schmoller na temat misji ZPS - zajmie się „głębokim podziałem w naszym społeczeństwie, konfliktem kierującym przeciwko sobie przedsiębiorców i robotników, właścicieli i klas pozbawionych własności, groźbą rewolucji społecznej”
 Trzy grupy stanowisk w kwestii polityki społecznej:
a) Adolf Wagner - przedstawiciel socjalizmu z katedry (ze stanowiska prawa):
- przedmiotem PS to działania zmierzające do usunięcia konfliktów i braków systemu kapitalistycznego
- środki: poprawa położenia pracowników najemnych poprzez regulowanie uchybień w podziale dochodu społecznego
b) Bortkiewicz i Jastrow:
- zainteresowanie państwem jako podmiotem polityki społecznej
- polityka socjalna jako działalność ustawodawcza, gospodarcza, administracyjna państwa
c) Werner Sombart:
- główny nacisk na cele polityki społecznej
- klasowy charakter polityki państwa (interes klasowy)
- próby definiowania polityki społecznej
Polityka społeczna do I wojny światowej:
I. Charakter ochronny (doraźność i ex post działań, brak zmiany podstaw nierówności
II. Duże znaczenie socjalizmu w ogóle i socjalizmu rewolucyjnego:
- nieufnego wobec reform w ramach ustroju kapitalistycznego
- podejrzewającego w PS grę polityczną, taktykę
- uważającego PS jako środek do walki z socjalistami
III. Osiągnięcia:
- poprawa warunków bytu robotników
- wzrost produktywności procesów gospodarczych
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy
- usunięcie poczucia niepewności (ubezpieczenia)
IV. Trudności:
- brak skuteczności niektórych działań
- upatrywanie w PS zwiększających się obciążeń i kosztów
- brak podstaw teoretycznych
- zmiany expost (nieracjonalność)
- coraz bardziej skomplikowanie zadania


(…)

… 60-te (opóźnienie)
- duża rola ruchu socjalistycznego (Proletariat, PPS, SDKPiL) oraz działaczy i naukowców tylu Ludwika Krzywickiego
- wiele inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym szczególnie na początku XX wieku (np. Biuro Pracy Społecznej - placówka społeczno-naukowa działająca przed i w trakcie I WŚ, z której po części wywodził się przyszły IGS)
 Przykłady barier Odrodzonej Polski:
- gospodarcze -> infrastruktura komunikacyjna (różny rozstaw torów i trzy kłady hamulcowe), infrastruktura finansowa (funkcjonuje kilka walut, procesy inflacyjne np. relacja marki polskiej do dolara, 1918 - 1:9, 1923 - 1:15 000 000
- społeczne -> proces uwłaszczania chłopów, prawo koalicji, kwestie etniczne (ludność polska to 2/3 ogółu mieszkańców kraju, poziom wykształcenia (2/3 ludności polskiej…
… gospodarcze i społeczne emigracji sezonowej
- badania pamiętnikarskie -> 1931 - konkurs na pamiętniki bezrobotnych, później chłopów i emigrantów, szczególna rola L. Krzywickiego, badania przyniosły niezwykle cenny i bogaty materiał, inne
 Najbardziej znani przedstawiciele IGS:
1) Ludwik Krzywicki, Konstanty Krzeczkowski, Stanisław Rychliński
2) H. Kołodziejski, T. Sztum de Sztrem, E. Strzelecki, B…
… się do unowocześnienia metod badawczych w zakresie nauk społecznych
Twórcy polskiej polityki społecznej:
1) Ludwik Krzywicki (1859 - 1941):
- symbol pewnej epoki, łączy dwie wielkie cechy: wrażliwość na wszelką krzywdę i przenikliwy, twórczy intelekt
- idee, które go ukształtowały:
 Patriotyzm - wychowanie patriotyczne (dziad był powstańcem w 1831 roku)  Socjalizm - m.in. tłumaczył Kapitał Marksa (aktywny udział…

- inspirator „Pamiętników bezrobotnych, do których napisał wstęp.
- jego badania socjologiczne i ekonomiczne koncentrowały się na dwóch stadiach rozwoju społecznego:
a. Wspólnocie pierwotnej - społeczeństwo pierwotne, jego rozmiary i wzrost, pierwociny więzi społecznej, ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa.
b. Kapitalizmu - prace kryzysy handlowe i kwestia rolna
- w badaniach…
… polskich i dzielnic ościennych, wspomnienia (o początkach ruchu socjalistycznego)
- pasjonował się w swoich pracach RODOWODEM KWETSII SPOŁECZNEJ, uważając ją za przedmiot nauki o polityce społecznej.
- kwestia społeczna według niego składa się z mozaiki kwestii socjalnych (mieszkaniowej, bezrobocia, kobicej…). CHARAKTER OBIEKTYWNY - powinien być przedmiotem diagnozy/badań
- SUBIEKTYWNA STRONA (charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz