Polityka społeczna pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

Polityka społeczna - pytania 1. Trudności definicyjne Polityki społecznej (kilka było podanych i trzeba było jedno dopisać) 2. Kto mówił o braku obiektywizmu w polityce społecznej jako nauki? Odp. Weber 3. Fundamenty (3) liberalizmu
a. wolna gra sił ekonomicznych (wolny rynek)
b. zakaz tworzenia zrzeszeń (koalicji)
c . brak interwencjonizmu państwa (to trzeba było wpisać)
4. Data ustawy elżbietańskiej- Prawa o ubogich - odp. 1601 5. Data ustawy fabrycznej - odp . 1802 6. Konsekwencje przepaństwowienia: Postępujące ubezwłasnowolnienie obywateli- obywatel jako klient, patent
Pozostawienie rzeczywistych możliwości władczych organów państwowych coraz bardziej w tyle za rozrostem ich kompetencji formalnych (Władza sprowadza się do „władzy negatywnej ”) Malejąca zdolność wyrażania przez scentralizowane organy władzy interesu ogólnospołecznego Skłonność do traktowania konsumpcji jako „reszty” oraz nadmiernego inwestowania w potencjał produkcyjny
7. Kto był kierownikiem IGS? Odp . Krzywicki 8. Kto wyróżnił następującą klasyfikację potrzeb: potrzeby rzeczywiste, potrzeby otoczkowe i potrzeby pozorne? Odp. Szczepański 9. Potrzeby według Epikura:
a. Potrzeby naturalne i konieczne - niezbędne do życia, których niezaspokojenie stwarza ból: wyżywienie, mieszkanie.
b. Potrzeby naturalne ale niekonieczne - potrzeby seksualne - nie jest aż tak niezbędne, a poza tym ich zaspokojenie nie jest łatwe,
c. Potrzeby nienaturalne i niekonieczne - zbytku, bogactwa, luksusu, trudno je zaspokoić, nie mają granic 10. Antoni Rajkiewicz: polityka społeczna to ukierunkowana na człowieka działalność państwa i innych podmiotów, jednostek, grup społecznych, organizacji, instytucji w dziedzinie kształtowania: a . warunków życia społecznego, b. stosunków społecznych , c. struktury społecznej. W celu optymalnego zaspokojenia potrzeb uwzględniającego społecznie akceptowany system wartości i współzależności między postępem społecznym a wzrostem gospodarczym. 11. Osiągnięcia Polityki społecznej przed I wojną światową:
a. poprawa warunków bytu robotników b. wzrost produktywności procesów gospodarczych
c. zwiększenie bezpieczeństwa pracy d. usunięcie poczucia niepewności
12. Według B. Szatr - Jaworskiej: potrzeby można uporządkować hierarchicznie , ze względu na niezbędność ich zaspokojenia, związane z rozwojem człowieka 13. W jakiej starożytnej kulturze istniały instytucje wspierające ludzi biednych i starych oraz działały darmowe szkoły dla dzieci pochodzących z biednych rodzin…. Odp.

(…)

… podkreślone)
17. jednego pytania nie pamiętamy 18. Scharakteryzuj Socjalne Państwo Prawa w Neoliberalizmie. - to było pytanie otwarte na 1 str. A4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz