Podmiotowość w prawie międzynarodowym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowość w prawie międzynarodowym - wykład - strona 1 Podmiotowość w prawie międzynarodowym - wykład - strona 2 Podmiotowość w prawie międzynarodowym - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład XXI (3 IV 2009)
Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym
Wąskie ujęcie = podmioty prawa międzynarodowego to państwa i organizacje międzynarodowe
Szerokie ujęcie = podmioty prawa międzynarodowego to państwa, org. międzynarodowe, osoby prawne, korporacje wielonarodowe
Biorąc pod uwagę zdolność traktatową, posiadania immunitetów, prawo do legacji okazuje się, że mało podmiotów spełnia te wszystkie warunki funkcjonowania jako podmiot prawa międzynarodowego.
Podmiot prawa międzynarodowego = ten, który korzysta z praw i wykonuje zobowiązania zawarte w prawie międzynarodowym
Wg prof. Mika ta definicja jest zbyt elastyczna i proponuje on rozróżnienie na:
Podmioty prawa międzynarodowego = podmioty, które kreują prawo międzynarodowe (tworzą prawa i obowiązki)
Podmioty zobowiązań międzynarodowych = stosunki prawne podmiotów wynikające ze stworzonego już prawa międzynarodowego (np. korporacje, osoby fizyczne i prawne)
Wg Białocerkiewicza:
Brak normy w prawie międzynarodowym określającej podmioty prawa międzynarodowego, więc pojęcie podmiotowości pochodzi bardziej z doktryny niż z samego prawa.
Ważne ustalenie MTS o niejednakowym zakresie podmiotowości, ponieważ zależy to od woli podmiotów pierwotnych, wyposażających kreowany podmiot w zakres podmiotowości niezbędny do wykonywania zadań i celów.
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r. uznaje, że obok państwa istnieją jeszcze inne podmioty prawa międzynarodowego (organizacje międzynarodowe) i przysługuje im ius tractatuum.
Rozdział na zdolność prawną (potencjalna możliwość nabywania praw i obowiązków w danym systemie prawnym - ma każdy uczestnik stosunków międzynarodowych) i zdolność do czynności prawnych (decyzja o zaciągnięciu konkretnych praw i obowiązków oraz ich zakresie - tylko podmioty pierwotne). Bez zdolności prawnej nie ma możliwości wykonywania czynności prawnych.
Problem podmiotowości jednostki fizycznej (powstał w wyniku rozwoju międzynarodowej ochrony praw człowieka) - obecnie osoba fizyczna może ponosi odpowiedzialność międzynarodową.
Państwo w prawie międzynarodowym centralny podmiot prawa międzynarodowego; element, na którym opiera się cała struktura społeczności międzynarodowej posiada osobowość prawno-międzynarodową i może występować w stosunkach międzynarodowych ze skutkiem prawnym brak powszechnej definicji, ale występują one w traktatach niemających charakteru powszechnego (Konwencja z Montevideo 1933  państwo to ludność osiadła na terytorium i poddana władzy zwierzchniej zdolna do utrzymywania stosunków zagranicznych, istnienie państwa nie zależy od jego uznania)


(…)

… systemu mandatowego), którego zarządzaniem zajęła się rada Powiernicza. System objął terytoria mandatowe odłączone od państw nieprzyjacielskich w wyniku II WŚ, terytoria oddane dobrowolnie systemowi powierniczemu. Nie miał zastosowania do państw członkowskich ONZ (do nich zastosowanie ma zasada suwerennej równości.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 XI 1953 - Czynniki, które powinny być brane…
… Człowieka;
formalnie uznana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Deklaracji Zasad Prawa Międzynarodowego;
potwierdzona w traktatach regionalnych np. Afrykańska Karta Praw i Wolności Ludów
potwierdzona w przypadku powstawania nowych państw np. Deklaracja przyznania niepodległości krajom i ludom kolonialnym z 14 XII 1960 i jej dopełnienie Rezolucja nr 1803 - Stała suwerenność nad zasobami naturalnymi z 14 XII…
…  myślenie w kategoriach narodu jako wspólnoty etnicznej.
Nie zostało uznane w okresie Ligi Narodów, jednak Pakt LN przewidywał stworzenie systemu mandatowego, w ramach którego wszystkie terytoria kolonialne podzielono na 3 terytoria mandatowe:
Mandat A = części byłego Cesarstwa Otomańskiego; definicja terytoriów - osiągnęły poziom rozwoju w ramach, którego istnieją niezależne narody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz