Prawo finansowe działy - strona 282

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2870

państwa a państwo działa przez prawo musi być zachowana autonomia prawa w kulturze i społeczeństwie...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

nie mogą bowiem samodzielnie zaciągać zobowiązań i rozporządzać swoimi prawami. - Odmienny pogląd: „Także osoba fizyczna...

Struktury zdecentralizowane

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1925

prawnej), jest to grupa (zrzeszenie kapitałowe) finansowa jednostek będących samodzielnymi podmiotami...

Samorządowe Zakłady Budżetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

PRAWO FINANSOWE Samorządowe Zakłady Budżetowe Art. 14. [Zadania własne j.s.t.] Zadania własne...

Wykład - Normy prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 399

znaczenie powszechne, regionalne, dla określonego działu prawa międzynarodowego np. zasada swobody żeglugi...

Język administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

, nakładów finansowych i ludzi potrafi, działając zgodnie z prawem, wzbogacić wartości leżące u podstaw...

Postępowanie zabezpieczające

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

finansowej zobowiązanego; unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie zobowiązań...