Prawo finansowe działy - strona 194

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

kierujących działem administracji rządowej oraz dziennikach urzędów centralnych ogłaszane są akty wewnętrznie...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1939

administracyjnego, finansowego. Mniej uwagi poświęcali prawu sądowemu. Kolejnym czynnikiem była tzw. Prawo uczone...

Kontrola w administracji publicznej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3031

finansowego. Przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej działa komisja orzekająca na mocy ustawy z 17 grudnia 2004...

Sprawy spadkowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

. Dział spadku. Dział spadku zarówno umowny jak i ustawowy podlega statutowi spadkowemu. Statut...

Leasing

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1281

, zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została...

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1267

narastania (akumulacji), finansowych ze środków publicznych ; stąd też w analizie działalności sektora...

Psychologia sądowa-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zdzisław Majchrzyk
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2135

, zbiór zasad; obligują do postępowania zgodnie z nimi samoregulacja - płaty czołowe Działy psychologii...