Prawo finansowe działy - strona 180

Istota marketingu usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

wykorzystania środków finansowych. Działa on na rynku finansowym rozumianym jako miejsce zetknięcia się popytu...

Pieniądz- opracowanie - Barter

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

kosztem wytworzenia; prawo nadaje mu wartość i czyni akceptowanym środkiem płatniczym, traci wartość...

Faktoring. Forfaiting- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

ale w wypadku niepełnego faktor ma prawo a nie obowiązek wymagania płatności od faktoranta, może też dochodzić...

Instytucje doradcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

. reprezentujących poszczególne działy gosp.-społ. życia W; możliwość reelekcji; max. 350 członków; w AP podział...

Spółka z o.o. i s.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

ZA WNIESIONY WKŁAD WSPÓLNIK OTRZYMUJE ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI DZIELI...

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

Charakter autorskich praw majatkowych -terminowy - podlegają zbyciu mortis causa i w ograniczonym...