Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego. - strona 1 Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego. - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego.
Prawo międzynarodowe prywatne - dział prawa wewnętrznego związane z:
prawem opiekuńczym
prawem pracy
prawem rodzinnym
prawem cywilnym.
Są to sytuacje czy stosunki związane z elementem obcym czyli sytuacje, gdzie dany problem dotyczy systemów prawnych więcej niż jednego państwa ( związane z ruchem osób lub obrotem ekonomicznym).
Zadaniem międzynarodowego prawa prywatnego jest wskazanie systemu prawnego (właściwego do rozstrzygnięcia danego problemu) według, którego ma nastąpić ocena prawna stanu faktycznego. Chodzi o wskazanie państwa, w którym ta sytuacja będzie badana. Państwo to jest państwem sądu.
Charakter norm międzynarodowego prawa prywatnego.
Są to tzw. normy kolizyjne - normy które decydują o normach - rozgraniczają sfery działania systemu prawnego w przestrzeni, określają, który z tych systemów jest kompetentny. Wskazują na kompetencje właściwego sadu. Norma kolizyjna jest to norma, która wskazuje system prawny mający znaleźć zastosowanie w danej sprawie, zawiera regułę zachowania dla adresata normy. W ramach normy kolizyjnej znajduje się bardzo ważny wskaźnik nazywany łącznikiem. Łączniki łączą konkretną sytuację z określonym systemem prawnym. Każdy łącznik zawiera określnik, który wskazuje nam na sposób postępowania. Ten określnik może dotyczyć np. spadkodawcy, obywatelstwa, może być określenie każdoczesne tzn. za każdym razem. Rodzaje łączników: 1. personalne (dominują w sprawach osobowych, rodzinnych, spadkowych - nawiązują do więzi między osobą fizyczną a określonym obszarem prawnym, wśród nich na czoło wysuwają się dwa łączniki : obywatelstwo i domicyl (łącznik zamieszkania - występuje jeszcze w WB)
przedmiotowe dotyczą:
miejsca położenia rzeczy ( tam gdzie się rzecz znajduje)
dokonania czynności prawnej ( łącznik zdarzenia prawnego)
siedziby sądu orzekającego ( jeśli zdarzenie miało miejsce w okręgu danego sądu, łącznik wyboru: ius sori (gdzie się urodziłeś), ius qui (z kogo się urodziłeś)
Definicja prawa międzynarodowego prywatnego Witolisa Ludwiczaka ( M.p.pr. Poznań 1996 )
międzynarodowe prawo prywatne jest to zatem zespół norm obowiązujących na obszarze pewnego p., a przedmiotem ich jest wskazanie systemu prawnego ( własnego lub obcego), właściwego dla rozstrzygnięcia stosunku prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, którego w stanie faktycznym jest element obcy ( element międzynarodowy, element zagraniczny, stosunek międzynarodowy).
Maksymiliana Pazdana ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz