Prawo do nauki - strona 5

Wolności i prawa kulturalne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

zagwarantowanie jej odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Można tu wyróżnić: -prawo do nauki (jest to także prawo...

Stosunki międzynarodowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

: a) dyplomatyczne; b) konsularne. Stosunki dyplomatyczne posługują się dorobkiem innych nauk: a) prawo...

Filozofia prawa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

. prawo karne) Nauki dogmatyczno-prawne: zajmują się ustaleniem jaka norma jest obowiązującą w danym...

Tworzenie prawa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Piotr Dybowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

za normę prawa zwyczajowego ( nauka niemiecka): Powszechna akceptacja zwyczaju w środowisku...