Prawo Lamberta wzór - strona 4

Spektrof - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

światła Io i od grubości warstwy roztworu. Zależność tę można wyrazić wzorem LAMBERTA: Gdzie: k...

Absorbcja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

i jest to prawo Lamberta. gdzie: Io - natężenie światła wchodzącego do ośrodka o grubości d I - natężenie światła...

Analiza lądowa - Wykład 8

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

zaburzenie dobrą odtwarzalność zaburzenia specyficzność lub selektywność stosowalność do prawa Lamberta...

Wiązanie wodorowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

do stężenia cząstek zawierających swobodną grupę OH. Przy zastosowaniu do opisu tego pasma prawa Lamberta...

Pomiary fotometryczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Laboratorium podstaw fizyki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295

na nią światło, oraz od odległości r powierzchni od źródła światła, wyraża prawo Lamberta: Jeżeli I wyrazimy...

Emile Faguet-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

teorię „przyrodzonych” praw jednostki - nie można zdefiniować pojęcia „prawa człowieka” - prawo...

Odwzorowania płaszczyznowe - azymutalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

równodługościowe Postela, - odwzorowanie równopolowe Lamberta. Najprostsza jest charakterystyka siatek azymutalnych...