Prawa osobiste - strona 6

Prawa człowieka - Prawa społeczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

wskazują 3 rodzaje: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne (publiczne) są określane mianem...

Wykład - Uczestnicy konfliktu zbrojnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1141

). Co więcej, ukształtowało się prawo do poszanowania życia, godności, praw osobistych i przekonań uczestników walki zbrojnej...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

osobiste -podmiotowe prawa osobiste należą do klasy praw podmiotowych bezwzględnych -są one skuteczne wobec...

Prawo autorskie - Dobro niematerialne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

autorskiego Autorskie prawa osobiste i majątkowe Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich Definicja...

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE...

Podmiot prawa autorskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1477

: - osobiste(autorskie prawa osobiste to specyficzna więź twórcy z utworem. Są niezbywalne, nie podlegają...

Ograniczone prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

jest prawem osobistym 2) zastaw jest prawem służącym zabezpieczeniu wierzytelności lub długu ustanawia...

Przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

. Przedmiotem stosunku bywają też prawa, np. prawa osobiste (np. nie majątkowe prawa autorskie, wierzytelności...