Ograniczone prawo rzeczowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczone prawo rzeczowe - strona 1 Ograniczone prawo rzeczowe - strona 2

Fragment notatki:

Ograniczone prawo rzeczowe Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, uprawnienia właściciela rzeczy ulegają pewnemu uszczupleniu na rzecz innej osoby, której to ograniczone prawo rzeczowe przysługuje. Charakter i zakres ograniczenia prawa własności zależy od rodzaju ograniczonego prawa rzeczowego, jakie obciąża dany przedmiot, a także ewentualnie od treści zawartej przez strony umowy (Jeżeli do ustanowienia prawa doszło w drodze umowy). Kodeks cywilny odróżnia siedem rodzajów ograniczonych praw rzeczowych:
1) użytkowanie
dotyczy zarówno rzeczy ruchomej jak i nieruchomości
a) nowy użytkownik będzie miał prawo korzystać z rzeczy
b) prawo do pobierania pożytków
użytkowanie może być odpłatne lub nieodpłatne
użytkowanie jest prawem osobistym
2) zastaw
jest prawem służącym zabezpieczeniu wierzytelności lub długu
ustanawia się na rzeczach ruchomych, akcjach, obligacjach, prawach (np. autorskich)
wydanie rzeczy konieczne do zastawu
dług idzie za rzeczą
3) służebność
właściciel pozwala korzystać komuś ze swojej nieruchomości
służebności czynne - prawo przejazdu przez czyjąś drogę, przepędzanie bydła
służebności bierne - zakaz wznoszenia budynków ponad pewną wysokość służebność gruntowa - nieruchomość obciążona jest obciążona prawem na rzecz innej nieruchomości zwanej władnącą, służebność częścią nieruchomości gruntu, zapisana jest w xiędze wieczystej służebność osobista - 4) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia właścicielem, ja mogę korzystać, wynajmować lub nawet sprzedać
najsilniejsze z ograniczonych praw rzeczowych
trzeba być członkiem spółdzielni
5) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
6) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
7) hipoteka
jest prawem służącym zabezpieczeniu wierzytelności lub długu
tylko na nieruchomościach
konieczne wpisanie do xięgi wieczystej
dług idzie za rzeczą
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz