Prawa dziecka - strona 5

Postawy pozytywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

za własne zachowanie. 3) postawa szanowania praw dziecka - polega na akceptacji dziecka, uwzględniając upływ...

Antypedagogika - nurt edukacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

: patrz przemoc. prawa dziecka: prawa polityczne w odróżnieniu od praw charytatywno-pedagogicznych (np...

Agencja praw podstawowych UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

dla ofiar Prawa dziecka Azyle Wizy, kontrole granic Społeczeństwo informacyjne - poszanowanie życia...

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

: Najwyższa Izba Kontroli-NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Państwowa Inspekcja Pracy Rzecznik Praw Dziecka...

Wykład - Zakaz dyskryminacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

w procesie podejmowania decyzji. B. Prawa dzieci Udzielanie pomocy dzieciom, jak tez ochroną ich praw zajmuje...

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych, ochrona praw dziecka, B) prawo do ochrony prawnej...

Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

o niedyskryminacji kobiet * Konwencja Praw dziecka * Konwencja przeciwko torturom, oraz innemu okrutnemu...