Prawa dziecka - strona 6

Zdolności do czynności prawnych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

praw dzieci pozama zakaz ma stw chrze cijan z niechrze cijanami (z ydami wymaga o zgody w adz) zdrowie...

Pedagogika serca, ogólna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

. Działacz oświatowy, rzecznik i obrońca praw dziecka w Polsce. Wspólutworzyła i przewodniczyła Polskiemu...

2.1, 2.3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ich wyników, wolność nauczania, korzystania z dóbr kultury ochrona praw dziecka ochrona środowiska i prawo...

Rola rodziców w życiu dziecka

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1876

roku zgromadzenie ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka. Niestety, prawa dziecka nawet dzisiaj - czterdzieści...