Prawa dziecka - strona 6

Zdolności do czynności prawnych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

praw dzieci pozama zakaz ma stw chrze cijan z niechrze cijanami (z ydami wymaga o zgody w adz) zdrowie...

Pedagogika serca, ogólna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

. Działacz oświatowy, rzecznik i obrońca praw dziecka w Polsce. Wspólutworzyła i przewodniczyła Polskiemu...

2.1, 2.3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

ich wyników, wolność nauczania, korzystania z dóbr kultury ochrona praw dziecka ochrona środowiska i prawo...

Rola rodziców w życiu dziecka

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

roku zgromadzenie ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka. Niestety, prawa dziecka nawet dzisiaj - czterdzieści...