Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne  - strona 1 Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne  - strona 2

Fragment notatki:

Pojecie i katalog wolności oraz praw politycznych. Można tu wyróżnić:
-wolność tworzenia partii politycznych
-wolność zgromadzeń czyli dobrowolne zrzeszenie się co najmniej 15 osób zwłaszcza w celu wspólnych obrad lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel. i polit. To jest: 1 protokół fakultatywny do paktów polit. i obywat. i 2 protokół fakultatywny do paktów polit. i obyw. w sprawie zniesienia kary śmierci * Międzynarodowy Pakt Spraw Gospod. Społ. Kulturalnych * Konwencja o niedyskryminacji kobiet * Konwencja Praw dziecka * Konwencja przeciwko torturom, oraz innemu okrutnemu niehumanitarnemu traktowaniu albo karaniu. Na arenie międzynarodowej można wyróżnić 3 rodzaje kontroli:
-kontrola sprawowana przez poszczególne organy ONZ. Ma ona charakter polityczny. Jej podstawą jest Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
sprawowane przez międzynarodowe organy konwencyjne. Podstawa są tu konwencje w szczególności pakty
-kontrola sprawowane przez organizacje wyspecjalizowane np. MOP, WHO, UNESCO
Pojęcie i katalog praw i wolności ekonomicznych Prawa ekonomiczne - są to te uprawnienia jedn. które stwarzają jej warunki umożliwiające nieskrępowany rozwój oraz czerpanie korzyści z określonych rzeczy, przedmiotów lub działalności. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje wszystkim podmiotom. Zasady prowadzenia działalności gosp: - wielkość możliwych podmiotów prowadzących działalność gosp.
-równość ( brak dyskryminacji bądź uprzywilejowania, któregoś z podmiotów
-równość w zakresie własności
-wolność zatrudnienia
-wolnej konkurencji
Prawem ekonomicznym sensu stricte jest prawo np. do własności i prawo do ochrony własności. Własność jest to prawo podmiotowe, nienaruszalne. Można je ograniczyć. Mogą być na prawo nałożone np. służebność. Z własności nieruchomości można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z jej społ.- gosp. Przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego. Własności możemy się wyzbyć nawet przez jej porzucenie. Możemy zniszczyć przedmiot naszej własności. Natomiast własność nieruchomości może być nam odebrana w drodze wywłaszczenia wtedy gdy jest to rzecz niezbędna dla realizacji określonego celu publicznego. Ale wywłaszczyć nas można ale jedynie za słusznym odszkodowaniem. Możemy wyróżnić własności formalne i faktyczne . To jest:
-wolność pracy( wolność podejmowania i wyboru zatrudnienia) Każdy zainteresowany w żaden sposób nie jest skrępowany prawnymi ograniczeniami w zakresie ubiegania się o uzyskanie określonego stanowiska oferowanego przez pracodawcę
-prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia
-ustawowo określone minimalne wynagrodzenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz