Prace społeczne - strona 20

OŚWIATA DOROSŁYCH

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3150

dla dorosłych na poziomie podstawowym i średnim, politechniki robotnicze, szkoły pracy społecznej, uniwersytety...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2695

jest podział pracy społecznej. Podział pracy w sposób naturalny prowadzi do solidarności. Durkheim wysunął...

Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 7028

...I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU o Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu o Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca Zarządzanie = Kierowanie „Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych” M. P. Fol...

System ochrony pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240

przez pracodawcę obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Społeczny inspektor pracy...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1673

jest powszechnym ekwiwalentem towarów, uosobieniem pracy społecznej i prawnym środkiem płatniczym. (Pieniądz...

Animacja społeczno-kulturalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Józef Kargul
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3101

. Dlatego też dla pracy społeczno-wychowawczej istotne jest odnajdywanie w społecznościach lokalnych tych wartości...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

na wszystkich szczeblach szkoły, od podstawowej do wyższej. Ale także w pracy społecznej zasada ta nabiera coraz większego...