Praca naukowa - strona 14

Filozofowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

. został dominikaninem. Całe życie poświęcił pracy naukowej. Pozostawił po sobie trzy wielkie dzieła: 1) komentarz...

Dydaktyka w szkole wyższej

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

monograficznego jest wprowadzenie studenta do warsztatu pracy naukowej. Wykład konwersatoryjny Wykład...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

w pracy naukowej jest forma bezosobowa - należy unikać języka potocznego, publicystycznego...

Analiza ryzyka - audyt - praca, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Ryszard Stankowski
 • Analiza ryzyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3437

, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1139, s.160. Audyt wewnętrzny...

Odpowiedzi do egzaminu2

 • dr hab. Barbara Pilecka
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2184

występują u osób samoaktualizujących się; mogą się pojawiać w czasie pracy naukowej, zachwytu nad drugą...

Socjologia pracy - Przywództwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239

działające; polega na wprowadzaniu do prac naukowych terminów nacechowanych emocjonalnie i wartościująco...

Lipidy proste i złożone

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2520

kwasy tłuszczowe szeregu omega-3. Od tego czasu opublikowano wiele prac naukowych, w których opisano...