Pozytywizm warszawski - strona 23

Neopozytywizm - wykład

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

realistyczną. Rozwijając się dalej, zarzucił on także zasadniczą tezę pozytywizmu, ograniczającą poznanie...

Społeczny konstruktywizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

w ich istnienie i postępują zgodnie z tą wiarą. Konstruktywizm a pozytywizm: Konstruktywiści są zaangażowani...

Subiektywizm, scjentyzm, pragmatyzm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

ostatecznej, skierowała się w stronę pozytywizmu i związanego z nim scjentyzmu. Z pozytywizmem kojarzy...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

osądzie władz państwa. pozytywizm prawny - celem było bezpieczeństwo prawne, jako konsekwencja liberalnego...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

jest zespołem norm ustanowionych i chronionych przez państwo posługujące się środkami przymusu Pozytywizm...

Prasa okresu rozbiorów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

wtedy tytuł-pomnik:„Kurier Warszawski”. Od 1 stycznia 1821 do 1939 wychodził bez przerwy, sześć razy...

Poezja Polska po 1968 roku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

następujące wydarzenia: 29 lutego - członkowie warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich wystosowali...