Pozytywizm prawniczy - strona 14

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

, prawo romańsko-germańskie, ukształtowane pod wpływem prawa rzymskiego i pozytywizmu prawniczego...

Ubi societas , ibi ius - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

. W XVIII i XIX w. rozwinął się pozytywizm prawniczy, zwłaszcza tzw angielski. Na czele John Austin...

Hobbes - fakty i dzieła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

czy nie, to podlega ocenie/. Pozytywizm prawniczy - panstwo może nadawac i odbierac prawa ale glownie...

Historia państwa i prawa - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

pozaustawowych czynników → pozytywizm prawniczy (systematyczna analiza norm prawa pozytywnego, traktowanych...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

lub bardziej udolny wyraża w aktach normatywnych. Z kolei w ujęciu tzw. pozytywizmu prawniczego prawo to zespół norm...

Kodyfikacja prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2016

do technicznej analizy tekstu prawnego, pozytywizm prawniczy - KN lub ABGB, prawem zajmowali się tylko teoretycy...

Funkcjonalizm w prawie amerykańskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1743

czynniki strukturalne, proceduralne i filozoficzne ograniczały wpływ doktryny pozytywizmu prawniczego...