Pozostałe koszty operacyjne - strona 37

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4697

operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi Wynik z działalności finansowej obejmuje różnicę pomiędzy...

Encyklopedia rachunkowości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

powinna dokonać odpisu aktualizującego jego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Na dzień bilansowy...

Encyklopedia rachunkowości - M

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

pozostałych kosztów operacyjnych, co w pewnym sensie zawęża krąg możliwych rozwiązań. Jeżeli przeszacowany...

Controlling przedsiebiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Controlling
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2765

  1  CONTROLLING PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE PROBLEMY    1. Zarządzanie przedsiębiorstwem    •  istota i zasady zarządzania organizacjami  •  podstawowe narzędzia efektywnego systemu zarządzania  •  zarządzanie strategiczne i operatywne    2. Istota i organizacja controllingu    •  powstanie i ide...