Poznaj Świat - strona 5

Sofiści-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

ze sposobu poznania. Wiedza jest właśnie sposobem poznania. Świat można poznać za pomocą zmysłów...

Pojęcia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

, przez dedukcję (racjonalizm). AGNOSTYCYZM - w filozofii: pogląd mówiący o tym, że nie można poznać świata...

Pojęcia na egzamin - INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

natura; wiedza, która wydaje się osiągalna, jeśli tylko jeszcze trochę wgłębimy się w poznanie świata...

Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

; nie tylko poznanie świata, ale zreformowanie go, wyzwolenie ludzkości przez filozofię. METAJĘZYK - język służący...

Psychologia - pojęcie potrzeb

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

poznania świata Są Ci, którzy myślą, że wiedzą wszystko Im dalej w las tym więcej drzew Potrzeby estetyczne...

Pomiar - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

badawczego zjawiska, można analizować pojedyncze odpowiedzi i dzięki temu lepiej poznać świat +błędy...

Wilhelm Dilthey - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2548

: jak możliwe jest poznanie świata człowieka? Nawiązując do Heglowskiej koncepcji ducha absolutnego (wszystko nazywając duchem...

Maria Montessori

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postęp i trudności dziecka...

Główny zarys myśli - krytyka poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

), lecz nauką opartą na bezpośrednim poznaniu świata. Negując naturalizm i nominalizm fenomenologia głosi...