Sofiści-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sofiści-opracowanie - strona 1 Sofiści-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SOFIŚCI W V w. pow s t a ł w A t e n ac h no w y t y p f il o z o f ii , z up e ł n i e inny od do t y c h c z a sow e j f il o z o f i i p r z y r o d y . Przedstawicielami jej byli sofiści, wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był Protagoras. SOFIŚCI, którzy pierwsi dali w filozofii wyraz nowym prądom, n i e s t a n o w il i s z ko ł y f il o z o f i c z n e j i w o g ó l e n i e b y l i f il o z o fa m i z z a wodu. B y l i wędrownymi n a u c z y c i e l a m i i w y c h o w a w ca mi , przygotowującymi do życia publicznego. PR OTAGO R AS b y ł n a j b ar d z i e j f il o z o f i c zn y m u m y s ł e m wś r ód so f i s t ów ; sformułował filozoficzne zasady, w imieniu których występowali sofiści. Sofiści odrzucali wszystko, co uważali za zbędne filozoficzne spekulacje. Stali na stanowisku, że nawet jeśli istnieją odpowiedzi na pytania stawiane przez filozofów, ludzie i tak nie są w stanie rozwikłać zagadek przyrody i wszechświata. Taki punkt widzenia zwany jest w filozofii sceptycyzmem. Teoria teoria
Stan rzeczy
Teoria teoria
Wiele teorii tłumaczy jeden stan rzeczy. Może się zdarzyć, że teorie te będą ze sobą sprzeczne i to właśnie jest zaskakujące. Sofiści próbowali odpowiedzieć na pytanie skąd się bierze taki stan rzeczy, że istnieje mnóstwo wykluczających się wzajemnie teorii dotyczących świata. Znaleźli na to odpowiedź. Wybitni sofiści stwierdzili, że źródło tej sytuacji wynika ze sposobu poznania . Wiedza jest właśnie sposobem poznania. Świat można poznać za pomocą zmysłów dostarczających materiału dla intelektu, poznania. Teoretycznie ludzie mają podobne zmysły, więc powinni podobnie postrzegać świat. W praktyce wcale tak nie jest. Ta różnorodność poznania wynika stąd, że każdy ma inny stopień wrażliwości zmysłowej . Stąd bierze się indywidualne postrzeganie świata. Sofiści są zdania, że każdy ma także inną historię życia, znajduje się w innym miejscu w świecie i to także tłumaczy ten stan. Z j a w i s k a są różnorodne i w z g l ę dn e , w i ę c różnorodna i w z g l ę dna j e st też r z ec z y w i s t oś ć . Jest to możliwe dzięki temu, że materia, stanowiąca jej podłoże może przybierać różne postacie i posiadać nie jedną naturę. Konsekwencją tego jest to, że nie możemy oczekiwać, iż kiedykolwiek poznamy prawdę na temat świata, że poznamy go takim, jakim go widzimy. Jest to niemożliwe, ponieważ nie możemy wyjść poza nasze ciało i stanąć obok. Twierdzenie to prowadzi do wniosku, iż nie ma prawdy obiektywnej . Jeśli istnieje prawda, to jest ona zrelatywizowana z jakimś podmiotem, każdy postrzega świat inaczej i każdy ten świat jest prawdziwy.

(…)


SOFIŚCI
W V w. powstał w Atenach nowy typ filozofii, zupełnie inny od dotychczasowej filozofii przyrody. Przedstawicielami jej byli sofiści, wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był Protagoras. SOFIŚCI, którzy pierwsi dali w filozofii wyraz nowym prądom, nie stanowili szkoły filozoficznej i w ogóle nie byli filozofami z zawodu. Byli wędrownymi nauczycielami i wychowawcami…
… użyteczności Ta prawda jest bardziej sensowna i bardziej warta zabiegu, która jest bardziej użyteczna i daje lepsze rezultaty.
Pitagoras z Abdery: „miarą wszystkich rzeczy jest człowiek”  to podmiot decyduje o tym, jaki jest świat, w każdej sprawie odpowiedź jest trafna, to zależy od człowieka, który ją daje (relatywizm). Sofiści sądzili, iż źródłem poznania są zmysły (sensualizm). Skutkiem tego twierdzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz