Pojęcia na egzamin - INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin -  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ - strona 1

Fragment notatki:

INTERSUBIEKTYWNOŚĆ - cecha poznania polegająca na tym, że twierdzenia będące jego wyrazem mogą być rozumiane przez każdą osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. INTUICJA - (z łac. - wejrzenie) poznanie bezpośrednie, niepoprzedzone rozumowaniem. IRRACJONALIZM - pogląd filozoficzny głoszący, że rzeczywistości nie da się poznać w racjonalny sposób, przypisujący najwyższą wartość pozarozumowym środkom poznawczym; przeciwstawny racjonalizmowi. ISTOTA* - (z gr. - eidos; z łac. - esencja) samo sedno rzeczy, ich prawdziwa natura; wiedza, która wydaje się osiągalna, jeśli tylko jeszcze trochę wgłębimy się w poznanie świata; istota bytu to to, co sprawia, że byt jest jaki jest, albo że w ogóle jest; wg Kanta: sztuka i metafizyka mają na celu poznanie istoty bytu; wg Heideggera: istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji; wg niektórych mistyków: istotę bytu można poznać przez medytację. JAKOŚĆ - według Platona: pewien stopień doskonałości; posiada cechy obiektywne, mierzalne (masę, kształt) oraz subiektywne, oceniane przez każdego inaczej (barwa lub zapach). KALOKAGATHIA - połączenie dobra z pięknem; według Arystotelesa: życie cnotliwe; najwyższa z cnót, którą osiąga się po zdobyciu wcześniejszych, niższych w hierarchii przymiotów; umiejętność czynienia dobra dla niego samego. KATASTEMATYCZNA PRZYJEMNOŚĆ - inaczej statyczna; według Epikura: polega na nieobecności bólu i niepokoju duszy, jest przyjemnością pełną i doskonałą, najwyższą. KATALEPTYCZNE POSTRZEŻENIA - mogą być podstawą kryterium prawdy; na ich podstawie można wydawać sądy prawdziwe. (?) KATEGORIA - KATHARSIS - (z gr. - oczyszczenie) estetyczno-moralna funkcja tragedii, która miała wzbudzać u widza intensywne doznanie litości i trwogi, pozwalające mu wyzwolić się od nich i osiągnąć wewnętrzny spokój. KOHERENCJA - (z łac. - spójność) spójność myśli dowodząca poprawności sądu opartego na sądach przyjętych wcześniej. KONIUNKCJA - współwystępowanie, równowaga. (?) KONWENCJONALIZM - (z łac. - oparty na umowie) mówi o tym, że twierdzenia i teorie naukowe są konwencjami przyjętymi ze względu na ekonomię/wygodę/prostotę myślenia; pogląd uznający istnienie prawd odmiennych dla każdego człowieka i braku prawdy powszechnej; prawdy uznawane są przez ogół jedynie umownie, w wyniku konwencji. KREACJONIZM - pogląd, według którego świat został stworzony przez bóstwo, jest wynikiem zamierzonego i wolnego aktu stwórcy; świat został stworzony z nicości przez Boga; Bóg stwarza duszę ludzką przy każdorazowym powstaniu istoty ludzkiej. LEMAT - twierdzenie pomocnicze, którego głównym zastosowaniem jest uproszczenie dowodów innych, bardziej istotnych twierdzeń. (?)

(…)

… świata, siła napędzająca jego nieustanny rozwój i trwanie, przeznaczenie, które porządkuje bieg rzeczy i zespala przeciwieństwa; według Stoików: zasada metafizyczna podtrzymująca porządek świata, wszelkiego istnienia, źródło kosmicznego ładu, stała opatrzność sprawowana nad światem, metafizyczne principium.
MACHIAWELIZM - inaczej makiawelizm; postawa charakteryzująca się cynizmem i brakiem skrupułów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz